Susuz Yaz Epub ´ Paperback

❮PDF / Epub❯ ✈ Susuz Yaz ⚣ Author Necati Cumalı – Coinfetti.co Necati Cumalı Susuz Yazı 1960 yılında yazdı Kitapta yer alan öyküler Cumalı'nın avukatlık yıllarında edindiği vurucu gözlemlerinden kaynaklanıyor toplumumuzun özellikle kırsal kesiminNecati Cumalı Susuz Yazı 1960 yılında yazdı Kitapta yer alan öyküler Cumalı'nın avukatlık yıllarında edindiği vurucu gözlemlerinden kaynaklanıyor toplumumuzun özellikle kırsal kesiminde Habil ile Kabil söylencesinden beri varolan şiddet yasalarının acımasız görüntülerini sergiliyordu Cumalı kitaba adını veren SUSUZ YAZda edebiyat alanında ilk kez suyun bölüşülmesinin önemine değinmişti 1964 yılında öyküden sinemaya aktarılan filmi ALTIN AYI ile ödüllerdiren Berlin Film Festivali Jürisi kararında gerekçe olarak konusunun taşıdığı önemi gösteriyordu 20 yıl arayla 80'lerde Su Yılı ilan eden UNESCO petrolün yerini 21 yüzyılda suyun alacağı suyun bölüşülmesinden çıkacak anlaşmazlıkların savaşlara yol açabileceği konusunda bütün üyelerini uyarıyordu Susuz Yaz Necati CUMALI'nın öykülerden oluşan adını da içindeki bir öyküden alan kitabıdır Yazar avukatlık yaptığı yıllarda hem memleketi olması hem de yaşamının önemli bir kısmını orada geçirmesi nedeniyle İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerine bağlı köylere ait deneyim ve izlenimlerini sunar bu kitapta Yazılanlar her ne kadar kurgu olsa da öykülerdeki isimler değiştirilmiş olsa da söz konusu öykülerde yaşananlar gerçeğin ta kendisidir Susuz Yaz'ı okuyup da Urla ve Seferihisar bölgesine gidenlerin gözünde hemen kitabın satırları canlanırken bölgeyi iyi bilen biri için de kitabı okuyunca civarın dağları dereleri ve ormanlarının canlı bir şekilde gözünün önüne geleceği kesindirToplam onbir kısa öyküden oluşan kitapta Necati Cumalı gerçekçi köy hikayelerini toplamıştır Toprak su davaları çekişmeler kıskançlıklar öç almalar kavgalar cinayetler zorbalıklar ve köylümüzün kasabalımızın bu konulardaki tutumu anlatılıyor bu hikayelerde Aynı zamanda şair de olan yazarın bu özelliği konuları anlatış tarzına da yansımış görünmektedir Olayları o kadar şiirsel bir dille anlatıyor ki okuyucu ister istemez kendisini olayın içinde buluyor Kitaba adını veren Susuz Yaz'ın yanında on öykü daha vardır Öç Yenilmeyen Dağlı ve Muharrem Bıçak Kaatil Gülsüm Kıza Ağıt Esma ile İsmail Aktör Aksinin Biri ve Selim'i AnarımTiyatroya da uyarlanan Susuz Yaz'ın konusu adından da anlaşılacağı üzere sudur; Anadolu'da hep var olan yüzyılımızın son çeyreğinde sınırları da aşıp uluslar arası savaş çıkartacak kadar önemli bir hale gelen su paylaşımıdır Mevcut suyun herkese yetmemesi üzerine tarlasından su çıkan iki kardeş suyu sahiplenir Çıkan su kavgası kardeşlerden birinin cinaye.

T işlemesiyle sonuçlanır ve diğeri hapse girer Ceza evine düşen kardeş evlidir ancak gelenek olduğu üzere suçu küçük üstlenir Bir süre içerdeki kardeşiyle ilgilenen ağabey daha sonra geline göz koyduğu için kardeşinin ölüm haberinin geldiği yalanını bütün köye yayar ve nihayet böylece çaresiz kalan gelinle evlenir Ancak yıllar sonra ceza evinden beklenmedik şekilde çıkıp gelen küçük kardeş olayları öğrenince kıyamet koparSinema uyarlamasında aynı adama âşık ana kız rekabeti olarak gösterilen Öç'te ise köyün işsiz güçsüz haytasından kızını korumaya çalışan n durumu ve olaylarla hiç de ilintisi olmayan insanların trajedisi anlatılmaktadır Ağabeyinden Şerif Ali farklı olarak gözü hep işinde olan küçük Mahmut aşk olayının en hak etmeyen kurbanı olarak kendisini ve erkekliğini ispatlamak zorunda hisseden bunu daha çok köylülerin ırz namuz doldurmalarıyla yapan kızın Hacer erkek kardeşi tarafından öldürülür Köylerimizde yaygın olarak görülen tipik bir kız kaçma kaçırılma ve bunu takip eden namus cinayeti olayıdırYenilmeyen'de her şeyini yenilmez bir güreş devesine yatıran bir köylünün kıskançlıklar sonucu devesinin öldürülmesiyle beraber Batı Anadolu'daki deve güreşi geleneği en ince ayrıntısı ve terminolojine kadar okurlara sunulmaktadır Anlatımdaki şiirsellik bir devenin ölümünü okur vicdanında bir insanınki kadar acıklı ve hüzünlü hale getirmektedir Bıçak ise insanımızın silaha düşkünlüğünü işleyen bir bıçağın köy çocuğunun arkadaşları ve büyükleri nezdindeki imajını nasıl güçlendirdiğini anlatan kısa öykülerden bir başkasıdırDağlı ve Muharrem Katil ile Gülsüm Kıza Ağıt öykülerinde sırasıyla zorbalık kabadayılık eğitimsiz ve kocasına tamamen mahkum olan kadının dramı ve bütün bunların karşısında sürekli bastırılan horlanan aslında pervasızlığa saygısından dolayı baş vurmayan insanların çileden çıkıp olanlara dur demesi ve kendini savunma ihtiyacı hissetmesi örnekleriyle anlatılmaktadır Ezilen insanların haklılığını belgelemek istercesine söz konusu hikayelerde cinayet işleyenler yazar tarafından katil olmalarına rağmen o şekilde sunulmaktadır ki okuyucu farkında olmadan sempati duyar onlaraAktör ve Aksinin Biri öykülerinde ortak olarak insanlarımızın zayıflıkları içinde bulundukları maddi güçlükler ve bu güçlükler nedeniyle kolayca yoldan çıkarılmaları devlet memurlarına rüşvet verilerek ulusun ortak değerlerinin nasıl katledildiği anlatılmaktadır Hayatta hiç bir amac?.

susuz free Susuz Yaz PDF/EPUBT işlemesiyle sonuçlanır ve diğeri hapse girer Ceza evine düşen kardeş evlidir ancak gelenek olduğu üzere suçu küçük üstlenir Bir süre içerdeki kardeşiyle ilgilenen ağabey daha sonra geline göz koyduğu için kardeşinin ölüm haberinin geldiği yalanını bütün köye yayar ve nihayet böylece çaresiz kalan gelinle evlenir Ancak yıllar sonra ceza evinden beklenmedik şekilde çıkıp gelen küçük kardeş olayları öğrenince kıyamet koparSinema uyarlamasında aynı adama âşık ana kız rekabeti olarak gösterilen Öç'te ise köyün işsiz güçsüz haytasından kızını korumaya çalışan n durumu ve olaylarla hiç de ilintisi olmayan insanların trajedisi anlatılmaktadır Ağabeyinden Şerif Ali farklı olarak gözü hep işinde olan küçük Mahmut aşk olayının en hak etmeyen kurbanı olarak kendisini ve erkekliğini ispatlamak zorunda hisseden bunu daha çok köylülerin ırz namuz doldurmalarıyla yapan kızın Hacer erkek kardeşi tarafından öldürülür Köylerimizde yaygın olarak görülen tipik bir kız kaçma kaçırılma ve bunu takip eden namus cinayeti olayıdırYenilmeyen'de her şeyini yenilmez bir güreş devesine yatıran bir köylünün kıskançlıklar sonucu devesinin öldürülmesiyle beraber Batı Anadolu'daki deve güreşi geleneği en ince ayrıntısı ve terminolojine kadar okurlara sunulmaktadır Anlatımdaki şiirsellik bir devenin ölümünü okur vicdanında bir insanınki kadar acıklı ve hüzünlü hale getirmektedir Bıçak ise insanımızın silaha düşkünlüğünü işleyen bir bıçağın köy çocuğunun arkadaşları ve büyükleri nezdindeki imajını nasıl güçlendirdiğini anlatan kısa öykülerden bir başkasıdırDağlı ve Muharrem Katil ile Gülsüm Kıza Ağıt öykülerinde sırasıyla zorbalık kabadayılık eğitimsiz ve kocasına tamamen mahkum olan kadının dramı ve bütün bunların karşısında sürekli bastırılan horlanan aslında pervasızlığa saygısından dolayı baş vurmayan insanların çileden çıkıp olanlara dur demesi ve kendini savunma ihtiyacı hissetmesi örnekleriyle anlatılmaktadır Ezilen insanların haklılığını belgelemek istercesine söz konusu hikayelerde cinayet işleyenler yazar tarafından katil olmalarına rağmen o şekilde sunulmaktadır ki okuyucu farkında olmadan sempati duyar onlaraAktör ve Aksinin Biri öykülerinde ortak olarak insanlarımızın zayıflıkları içinde bulundukları maddi güçlükler ve bu güçlükler nedeniyle kolayca yoldan çıkarılmaları devlet memurlarına rüşvet verilerek ulusun ortak değerlerinin nasıl katledildiği anlatılmaktadır Hayatta hiç bir amac?.

Susuz Yaz Epub ´ Paperback

Susuz Yaz Epub ´ Paperback Necati Cumalı edebiyata yalın şiirlerle ve güçlü Sabahattin Ali etkileri taşıyan hikayelerle girmiş giderek özgün bir soluk oluşturmuş usta bir Türk edebiyatçısıdır1921 yılında bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan o dönemin Rumeli Vilayet i CelilesineManasdır'a bağlı ve Cuma beyleriyle meşhur olan Cuma'kazasında doğmuş ailesi 1923 Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesi kapsamında Türkiye'ye

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *